Update 31 Augustus  2023

"De Prikballon"

2de hands Merk Kleding

“De Prikballon” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:  Voor- en achternaam en E-mailadres.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.

“De Prikballon” verwerkt jouw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

“De Prikballon” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

“De Prikballon”  verstrekt geen gegevens aan derden. “De Prikballon” gebruikt geen Cookies, of vergelijkbare technieken.

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar thea.kremers@icloud.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .